ประวัติความเป็นมา

แผนที่ พื้นที่ตำบลโพธิ์ตรุ

                        ตำบลโพธิ์ตรุเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือลพบุรี จังหวัดลพบุรีประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีตำนานเล่าขานต่อๆ กันว่าบริเวณนั้น (ที่ตั้งวัดโพธิ์ตรุ) มีต้นโพธิ์ตรุน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก ในกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุมหัศจรรย์ในเวลากลางวันท้องฟ้ามืดคร ึ้มฟ้าได้ฝ่ามายังต้นโพธิ์แห่งนี้ จำเพาะเจาะจงมาต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดนั้น และทันใดนั้นก็เกิดให้ต้นโพธิ์ที่ถูกฟ้าฝ่าหักโค่นถอนราก เมื่อเหตุการณ์สงบลง ชาวบ้านจึงเข้าไปดูพบพระเครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมากที่โคนต้ นโพธิ์ตรุนั้น จึงชื่อว่า พระโพธิ์กรุ แต่เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นโพธิ์จำนวนมาก จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า พระกรุโพธิ์ จึงมีชื่อว่า “บ้านโพธิ์กรุ” แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปภาษาไทยได้เพี้ยนไป จึงใช้คำว่า “โพธิ์ตรุ”