[26/8/2563]ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 1 (บ้านหมอเหน่ง) สะพานขนาด ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 16.30 เมตร บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านหมอเหน่ง) ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ