[01/10/2561] โครงการพัฒนาการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี