[01/10/2561] โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี