[29/7/2563]ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการรับซื้อครุภัณฑ์เสื่อมสภาพของทางราชการ จำนวน 19 รายการ

พี่ดาว