[2/4/2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต โดยปูนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,207 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะ