[3/3/2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563