[01/04/2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง