[19/3/2563]ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดแคหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรกว้าง2.50เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า202.5ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ