[12/2/2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าประปา หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น ทางเข้าบ้านนางสาวพุฒ พันธ์ไชย จุดสิ้นสุดทางเข้าประปา หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ60000