[12/2/2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไผ่วงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ จุดเริ่มต้นบ้านนายสมชาย กระจ่างวงศ์ จุดสิ้นสุดบ้านนายสมควร จันสะดี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า600 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 347000