[13/2/2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณติดรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.45 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ352000