องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

วันฉัตรมงคล2566

     

               แบนเนอร์nogift66   Do Dont   

                     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

         ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

    12000                        อบต.ต่อต้านทุจริต                        

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 

 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O18)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ