องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 

 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O18)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ