องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 บุคลากรอบต.โพธิ์ตรุแก้ไขเมย66 1

บุคลากรอบต.โพธิ์ตรุแก้ไขเมย66 2

 

 

 

 

 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ