องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

ปี2565

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 new icon gif 9

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 

 

ปี2564

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พิจารณาเพิ่มเติม

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2564

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ