องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์ภา1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

12000

สภาพสังคม

สภาพสังคม

สภาพสังคม

          พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุมีคลองหลายสาย ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ เป็ด ปลา และแพะ เป็นอาชีพ มีกลุ่มศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ขนมไทย และโรงอิฐ และประกอบอาชีพอื่นๆ เพื่อหารายได้แก่ครอบครัว

นับถือศาสนา

การนับถือศาสนา

     คนในตำบลโพธิ์ตรุนับถือศาสนาพุทธ

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธร

สาธารณสุข

การสาธารณสุขในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ตรุ

อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้านละ 2 คน

1646632879448

 

นายธานี ทรัพย์มูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 080-434-2333

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png5.png7.png5.png7.png
วันนี้217
เมื่อวานนี้281
อาทิตย์นี้217
เดือนนี้1358
รวม35757

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ