องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 

         การคมนาคม


การคมนาคม   

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน 10 สาย

ถนนลาดยาง                    จำนวน 6 สาย

ถนนลูกรัง                       จำนวน 17 สาย

 

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำ

หนองเต่า หนองกระเดื่อง หนองขาว สองตอน

                                                                                                                                                                                                                                                                             

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ