องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน

 
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

 

การขอรับเบี้ยยังชีพ

 

 

(่มาตรฐาน ITA  2566  O15)

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ