องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์ภา1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

12000

คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ  

คู่มือการจัดเก็บรายได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ2565

คุ่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการปฎิบัติงาน

คู่มือ สปสช

คู่มือการจัดทำงบประมาณ อบต.

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อปท

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ-สารบัญ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง. อบต โพธิ์ตรุ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการยกเลิกคำสั่ง

คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล

คู่มือจัดทำแผนชุมชน

คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือบำเหน็จบำนาญ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ

คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานสารบัญ

คู่มือปฏิบัตินักทรัพย์

คู่มือวันลา

เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหาร

 

 

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ของอบต.โพธิ์ตรุ (่ระบบ joomla)

 
 
(่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O13)

1646632879448

 

นายธานี ทรัพย์มูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 080-434-2333

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png5.png7.png5.png1.png
วันนี้211
เมื่อวานนี้281
อาทิตย์นี้211
เดือนนี้1352
รวม35751

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ