องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

วันฉัตรมงคล2566

     

               แบนเนอร์nogift66   Do Dont   

                     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

         ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

    12000                        อบต.ต่อต้านทุจริต                        

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 63- ธ.ค.63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม

รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม

รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ท่อเมนประปา หมู่ 3,6

ประกาศผู้ชนะท่อเมนประปา หมู่ 7

ประกาศผู้ชนะท่อเมนประปา หมู่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนน

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ