องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ได้ดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยปลูกพืชพรรณสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ บอระเพ็ด ชะพลู โหระพา กะเพรา แมงลัก เป็นต้น บริเวณศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่นรู้จักหวงแหนรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สมุนไพร1

สมุนไพร2

สมุนไพร3

สมุนไพร4

สมุนไพร5

สมุนไพร6

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ