องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ร่วมจัดกิจกรรม บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ถนนริมคลองไผ่วง หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ตรุ

32604

30837 030835 130838 032602

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ