องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานตร์ 2565

เยี่ยมจุดตรวจ2565

ลิงค์น่าสนใจ